Balanstjänster

Optimea EL & Sol erbjuder tjänster för stöd och balansering av batterilagringssystem, riktade både till privatpersoner och företag. Installationer utförs av vårt kvalificerade team. För övervakning av avkastning och energiförbrukning i realtid använder våra kunder en app.

Generera intäkter på din anläggning

Från 2020 till 2022 genererade ett 10 kW batteri från Optimea EL & Sol en årlig inkomst på cirka 35 000 kr, med en avkastning på 3 500 kr/kW. Under 2023 ökade avkastningen markant till 5 400 kr/kW.

Genom vårt samarbete med CheckWatt, Flower och Varberg Energi (Nätflex) kan du vara säker på att du får tillgång till den senaste tekniken och expertkunskap för att effektivt övervaka och optimera din energiförbrukning. Hos Optimea EL & Sol är vi med dig under hela processen.

Intresserad? Skicka in en kostnadsfri intresseanmälan så bistår vi dig gärna.

Hur fungerar balanstjänster?

En Stöd- och Balanstjänst är en tjänst inom det svenska elnätet som används för att upprätthålla balansen mellan elförbrukningen och elproduktionen i realtid. I ett elektriskt kraftnät är det nödvändigt att elförbrukningen och elproduktionen matchar varandra för att undvika instabiliteter och fel i elnätet. I Sveriges elnät vill vi ha en stabil frekvens på 50 hertz.

Aggregerade batterilager och andra flexibla resurser levererar stöd- och balanstjänster som frekvensreglering av typen FFR, FCR-D upp och FCR-D ned för alla anslutna reserver.

Genom att vara med och stötta upp elnätet med ditt batteri, får du som kund en månatlig kontinuerlig ersättning.

Balanstjänster privat

Som privatperson kan du enkelt delta på frekvensmarknaden via Optimea EL & Sol och dra nytta av en automatiserad balanstjänst som ger dig en månatlig privat inkomst. Vi dimensionerar anläggningen utifrån givna förutsättningar och ser till att anläggningen följer rätt rekommendationer och riktlinjer.

Balanstjänster kommersiellt

Optimea EL & Sol tillhandahåller balanstjänster för kommersiell batterilagring för små- och storskaliga anläggningar. Vi dimensionerar anläggningen utifrån givna förutsättningar och ser till att anläggningen följer rätt rekommendationer och riktlinjer.

Vanliga frågor om balanstjänster

En Stöd- och balanstjänst är en tjänst inom elnätet som används för att upprätthålla balansen mellan elförbrukningen och elproduktionen i realtid. I ett elektriskt kraftnät är det nödvändigt att elförbrukningen och elproduktionen matchar varandra för att undvika instabiliteter och fel i elnätet. I Sveriges elnät vill vi ha en stabil frekvens på 50 hertz.

Genom balanstjänster kan transmissionsnätföretagen (Sveriges Kraftnät) optimera nätets prestanda och minimera risken för överbelastning eller avbrott. Detta främjar en effektiv och pålitlig distribution av elenergi till konsumenter och bidrar samtidigt till att främja integrationen av förnybar energi och andra distribuerade energikällor.

Stöd- och Balanstjänster inkluderar olika funktioner som erbjuds för att ge stöd och säkerställa stabiliteten i elnätet.

Solcellsanläggningar och batterilager är utmärkta enheter som kan anslutas till Sveriges Kraftnät för att hjälpa till att balansera nätfrekvensen och minimera frekvensvariationer i elnätet.

Ett batteri som är anslutet till GoSol balanstjänst får betalt för att hjälpa till att balansera elnätet. Ersättningen under 2022 var 3 500 kr/kW, med ett 10 kW batteri gav det en årlig intäkt på ca 35 000 kr.

Genom att skicka in din intresseanmälan via kontaktformuläret. En teknisk säljare kommer därefter att kontakta- och hjälpa dig.

Kontakta oss nu för att diskutera ditt fall!

Ring oss:

076 270 36 27